GUDMESTAD MASKIN

Hovedside | Om Gudmestad Maskin | Tørrgjødsel | Transport | Graving | Utleie | Maskinpark | Priser

 

Gudmestad Maskin har i flere år drevet som entrepenør innen landbruket. Gjennom T.Skretting Maskinstasjon
har vi høstet mye erfaring innen alt som har med jordarbeid og grashåndtering å gjøre med utleie av traktor og personell.
Samarbeidet der vil fortsette, men vi satser ved siden av på egne nisjer.

Tørrgjødselhåndtering har vi operert med i flere år allerede, og har etterhvert høstet god erfaring når det gjelder både utkjøring, utlessing og transport av tørrgjødsel og talle. Høns eller kyllinggjødsel er en stor ressurs som gir bra resultat om den brukes i riktige mengder.
Gudmestad Maskin er behjelpelige med alt fra utlessing til utkjøring og transport av gjødsla. Med skikkelig utstyr blir gjødsla effektivt kjørt ut på enten eng. pløgsle eller brakka mark.
Vær ute i god tid med bestilling av utkjøring da det oftest er veldig stor pågang, spesielt ¨på vårparten.

Ved siden av gjødselhåndtering har vi også utstyr for transport av maskiner og utstyr med maskinflak på kroktilhenger. Ikke avhengig av rampe for lessing da vi setter maskinflaket rett på bakken om nødvendig.
I containere kan vi tilby transport av, i tillegg til tørrgjødsel, stålskrot eller trevirke, eller korn på høsten når det er aktuelt.

Mellom slåttene på sommeren og på vinterstid har vi god tid til å hjelpe deg med småjobber når det gjelder graving, eller dumpertransport om du skal til med utgraving eller transportere masse av andre grunner. Vi tilbyr også utleie av både dumper og gravemaskin så du kan gjøre samme jobben selv om du vil det. Meget gode betingelser ved lengre leie.

Gudmestad Maskin står på for at du skal bli fornøyd med utført jobb.

Ta kontakt for tilbud eller bestilling av jobb.

 

Besøksadresse:
Gudmestad Maskin
Nordsjøvegen 1940
4365 NÆRBØ

______________________________________________________________________________________________
Gudmestad Maskin, Gardsvegen 3A, 4362 VIGRESTAD | Tel. 920 59 038 | E-post: tor@glm.no